poznaj siebie – będziesz skuteczny

– γνῶθι σαὐτόν – gnothi seauton – to wiedzieli już starożytni Grecy. Aby się zmienić, trzeba wiedzieć, co się zmienia.

zacznij

CYBERNETYKA CZŁOWIEKA

Cybernetyka to nauka o sterowaniu. Można sterować siebie bądź innych. Ale żeby właściwie sterować innymi trzeba zacząć od siebie. Podstawą jest poznanie swoich potencjałów i ich konfiguracji.

Człowiek przez całe życie próbuje wpływać na otoczenie. Staramy się zmieniać świat albo przynajmniej skutecznie się do niego dostosować. Ludzie, którzy podejmują decyzje - szefowie, politycy, działacze - ciągle podejmują wysiłek oceny rzeczywistości i dobierania właściwych działań. Przeważnie nie mają do tego wystarczających narzędzi.
Aby coś poprawić, trzeba wiedzieć dwie rzeczy: co nie działa właściwie? dlaczego to coś jest niewłaściwe? Ponieważ to zawsze dotyczy nas samych, powinniśmy wiedzieć, jak działamy i jak działają otaczający nas ludzie. Gdy się tego dogłębnie dowiemy, będziemy mogli zoptymalizować relacje między nami a innymi. Będziemy skuteczniejsi.
Optymalizacja jest procesem dokonywanym na bazie wyników diagnozy. Jest to wspólne działanie z Klientem, mające na celu poprawienie jego działania. Polega ono na wytyczeniu konkretnych kierunków zmian, znalezieniu bądź wykreowaniu możliwości ich dokonania, określeniu techniki wprowadzania zmian oraz kontroli wyników.

Czas nie istnieje – to my tworzymy wydarzenia! Ale czas uświadamia opóźnienie.

Andrzej A. Haremski